Suuri Sydän - Vauvauintia Turussa

Mitä vauvauinti on?

Vauvauinti on ennen kaikkea vauvan ehdoilla oleva vauvojen ja vanhempien yhteinen laulu- ja leikkihetki puhtaassa ja lämmitetyssä vedessä, koulutetun ja ammattitaitoisen ohjaajan valvomana. Siinä toimitaan lapsen ehdoilla ja annetaan lapselle mahdollisuus olla huomion keskipisteenä koko uinnin ajan. Vanhempien avustamana ja valvomana vauva oppii leikkimään ja sukeltamaan vedessä. Lapsen kyky vastaanottaa ja suoriutua tehtävistä vedessä määräytyy yksilöllisen kasvun ja kehityksen mukaan.

Vauvauinti on erinomaisen hauska ja opettavainen tilaisuus lapsen ja aikuisen väliselle kommunikaatiolle. Vauvauinnissa lapsi kokee veden lämmön, vastuksen, liikkeen, värinän ja paineen vedessä liikkuessaan, unohtamatta ihokontaktia aikuiseen. Vauvauinti tukee lapsen motorista kehitystä ja lapsi oppii suhtautumaan luonnolliseseti veteen.

Milloin vauuvauinnin voi aloittaa?

Ihanteellisin aloittamisikä on 3 – 4 kuukautta, jolloin lapsen valveillaoloaika on tarpeeksi pitkä ja lapsi jaksaa fyysistä rasitusta ja lämpötilojen vaihteluja. Aloittaessa lapsen tulee painaa vähintään 5 kg, jotta hän pysyy lämpimänä vähintään 31-32 asteisessa vedessä. Yläikärajaa aloittamiselle ei ole, mutta eteneminen on erilaista kuin pienellä vauvalla.

Ketkä voi tulla mukaan?

Vauvauintiin voi osallistua molemmat vanhemmat. Vanhemmat saavat asiantuntevaa ohjausta, jolloin harrastus lisää myös vesiturvallisuutta ja edesauttaa uimaan oppimista myöhemmin. Vauvauinnissa on myös mahdollisuus sosiaaliseen kanssakäymiseen perheiden välillä. Lähtökohtaisesti mukava voi olla kaksi aikuista, jos toinen vanhemmista ei pääse uintiin, voi tilalle tulla esim isovanhempi. Sisarusuintitunnit ovat erikseen.

Aloittavatko kaikki yhtä aikaa?

Vauvoja syntyy pitkin vuotta ja näin ollen tunnilla voi olla eri ikäisiä vauvoja. Tunneilla kuitenkin huomioidaan ja kunnioitetaan jokaisen uimarin yksilöllisyyttä joten eritasoisetkin vauvat voivat olla samassa ryhmässä. Uintiaika on kuitenkin alusta loppuun saakka aktiivista ja ohjattuja, eli koko 30 min kestävä uintiaika hyödynnetään ryhmän yhteisille, mutta perheiden eri taitotasoon sovelletuille harjoituksille. Jokainen uintitunti rakentuu ryhmän mukaan rakennetusta tuntirungosta.

Oppiiko vauva uimaan ja sukeltamaan?

Vauvauinnissa lapsi ei opi itsenäisesti ”uimaan”, vaan vanhempien valvonnassa ja avustamana leikkimään vedessä ja sukeltamaan. Vauvauinnissa hyödynnetään sukellusrefleksiä, joka on alle 8 kk:n iässä lapsella esiintyvä suojareaktio lapsen pään joutuessa veden alle. Sukellusrefleksi estää veden pääsyn lapsen hengitysteihin. Tätä hyödyntäen saadaan lapsi oppimaan hengityksen pidättämisen veteen joutuessaan jo ennen refleksin normaalia häviämistä. Sukellusten määrä ja kesto rajoitetaan vauvan iän mukaan ja valvotaan ohjaajan toimesta. Tällä tavalla vältetään liika veden juominen ja lapsen ylirasittuminen.

Vauvauinnin turvallisuus

Edellytyksenä vauvauinnin turvalliselle toteutumiselle on vanhempien ohjaus ja koulutetun vauvauinninohjaajan läsnäolo.

Maassamme Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto valvoo ja kouluttaa vauvauinninohjaajia.
Viime kädessä vastuu on kuitenkin vanhemmilla itsellään ja heidän merkityksensä lapsen tosiasiallisina ohjaajina kasvaa lapsen varttuessa.

Suuri Sydän on Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliiton suosittelema turvallinen vauva- ja perheuintipaikka Caribiassa.


Vauvauinnin Diplomi-kriteerit

1 Vauvauinnin aikana veden lämpötila tulee olla vähintään +32 astetta.

2 Vauvauintitoiminnan aloittamisesta ilmoitetaan paikkakunnan terveysviranomaisille ja SUH:hiin.

3 Kaikki ohjaajat ovat koulutettuja vauva- ja perheuinnin ohjaajia.

4 Infotilaisuus järjestetään aina uusille perheille.

5 Erityislasten osallistuminen edellyttää hoitavan lääkärin lupaa.

6 Uimavesi tutkitaan sosiaali- ja terveysministeriön asetusten mukaan.